Xilanh MIC20 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén MIC20 Airtac

Model: MIC20x10, MIC20x10S, MIC20x10SCA, MIC20x15, MIC20x15S, MIC20x15SCA, MIC20x20, MIC20x20S, MIC20x20SCA, MIC20x25, MIC20x25S, MIC20x25SCA, MIC20x30, MIC20x30S, MIC20x30SCA, MIC20x40, MIC20x40S, MIC20x40SCA, MIC20x50, MIC20x50S,  MIC20x50SCA, MIC20x60, MIC20x60S, MIC20x60SCA, MIC20x75, MIC20x75S, MIC20x75SCA, MIC20x80, MIC20x80S,  MIC20x80SCA, MIC20x100, MIC20x100S, MIC20x100SCA, MIC20x125, MIC20x125S, MIC20x125SCA, MIC20x150, MIC20x150S, MIC20x150SCA, MIC20x160, MIC20x160S, MIC20x160SCA, MIC20x175, MIC20x175S, MIC20x175SCA, MIC20x200, MIC20x200S, MIC20x200SCA, MIC20x250, MIC20x250S, MIC20x250SCA, MIC20x300, MIC20x300S, MIC20x300SCA, MIC20x350, MIC20x350S, MIC20x350SCA, MIC20x400, MIC20x400S, MIC20x400SCA, MIC20x450, MIC20x450S, MIC20x450SCA, MIC20x500, MIC20x500S, MIC20x500SCA

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí MIC20 Airtac, đường kính trong xilanh 20mm, hành trình xilanh từ 10mm – 500mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn