Xilanh MIC16 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén MIC16 Airtac

Model: MIC16x10, MIC16x10S, MIC16x10SCA, MIC16x15, MIC16x15S, MIC16x15SCA, MIC16x20, MIC16x20S, MIC16x20SCA, MIC16x25, MIC16x25S, MIC16x25SCA, MIC16x30, MIC16x30S, MIC16x30SCA, MIC16x40, MIC16x40S, MIC16x40SCA, MIC16x50, MIC16x50S,  MIC16x50SCA, MIC16x60, MIC16x60S, MIC16x60SCA, MIC16x75, MIC16x75S, MIC16x75SCA, MIC16x80, MIC16x80S,  MIC16x80SCA, MIC16x100, MIC16x100S, MIC16x100SCA, MIC16x125, MIC16x125S, MIC16x125SCA, MIC16x150, MIC16x150S, MIC16x150SCA, MIC16x160, MIC16x160S, MIC16x160SCA, MIC16x175, MIC16x175S, MIC16x175SCA, MIC16x200, MIC16x200S, MIC16x200SCA, MIC16x250, MIC16x250S, MIC16x250SCA, MIC16x300, MIC16x300S, MIC16x300SCA, MIC16x350, MIC16x350S, MIC16x350SCA, MIC16x400, MIC16x400S, MIC16x400SCA, MIC16x450, MIC16x450S, MIC16x450SCA, MIC16x500, MIC16x500S, MIC16x500SCA

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí MIC16 Airtac, đường kính trong xilanh 16mm, hành trình xilanh từ 10mm – 500mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn