Xilanh MIC25 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén MIC25 Airtac

Model: MIC25x10, MIC25x10S, MIC25x10SCA, MIC25x15, MIC25x15S, MIC25x15SCA, MIC25x20, MIC25x20S, MIC25x20SCA, MIC25x25, MIC25x25S, MIC25x25SCA, MIC25x30, MIC25x30S, MIC25x30SCA, MIC25x40, MIC25x40S, MIC25x40SCA, MIC25x50, MIC25x50S,  MIC25x50SCA, MIC25x60, MIC25x60S, MIC25x60SCA, MIC25x75, MIC25x75S, MIC25x75SCA, MIC25x80, MIC25x80S,  MIC25x80SCA, MIC25x100, MIC25x100S, MIC25x100SCA, MIC25x125, MIC25x125S, MIC25x125SCA, MIC25x150, MIC25x150S, MIC25x150SCA, MIC25x160, MIC25x160S, MIC25x160SCA, MIC25x175, MIC25x175S, MIC25x175SCA, MIC25x200, MIC25x200S, MIC25x200SCA, MIC25x250, MIC25x250S, MIC25x250SCA, MIC25x300, MIC25x300S, MIC25x300SCA, MIC25x350, MIC25x350S, MIC25x350SCA, MIC25x400, MIC25x400S, MIC25x400SCA, MIC25x450, MIC25x450S, MIC25x450SCA, MIC25x500, MIC25x500S, MIC25x500SCA

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí MIC25 Airtac, đường kính trong xilanh 25mm, hành trình xilanh từ 10mm – 500mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn