Xilanh MI16 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén MI16 Airtac

Model: MI16x10, MI16x10S, MI16x10SCA, MI16x15, MI16x15S, MI16x15SCA, MI16x20, MI16x20S, MI16x20SCA, MI16x25, MI16x25S, MI16x25SCA, MI16x30, MI16x30S, MI16x30SCA, MI16x40, MI16x40S, MI16x40SCA, MI16x50, MI16x50S,  MI16x50SCA, MI16x60, MI16x60S, MI16x60SCA, MI16x75, MI16x75S, MI16x75SCA, MI16x80, MI16x80S,  MI16x80SCA, MI16x100, MI16x100S, MI16x100SCA, MI16x125, MI16x125S, MI16x125SCA, MI16x150, MI16x150S, MI16x150SCA, MI16x160, MI16x160S, MI16x160SCA, MI16x175, MI16x175S, MI16x175SCA, MI16x200, MI16x200S, MI16x200SCA, MI16x250, MI16x250S, MI16x250SCA, MI16x300, MI16x300S, MI16x300SCA, MI16x350, MI16x350S, MI16x350SCA, MI16x400, MI16x400S, MI16x400SCA, MI16x450, MI16x450S, MI16x450SCA, MI16x500, MI16x500S, MI16x500SCA

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí MI16 Airtac, đường kính trong xilanh 16mm, hành trình xilanh từ 10mm – 500mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn