Xilanh MGC32 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén MGC32 Airtac

Model: MGC32x10, MGC32x10S, MGC32x15, MGC32x15S, MGC32x20, MGC32x20S, MGC32x25, MGC32x25S, MGC32x30, MGC32x30S, MGC32x40, MGC32x40S, MGC32x50, MGC32x50S, MGC32x60, MGC32x60S, MGC32x75, MGC32x75S, MGC32x80, MGC32x80S, MGC32x100, MGC32x100S, MGC32x125, MGC32x125S, MGC32x150, MGC32x150S, MGC32x160, MGC32x160S, MGC32x175, MGC32x175S, MGC32x200, MGC32x200S, MGC32x250, MGC32x250S, MGC32x300, MGC32x300S

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí MGC32 Airtac, đường kính trong xilanh 32 mm, hành trình xilanh từ 10mm – 300mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn