Xilanh MGC40 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén MGC40 Airtac

Model: MGC40x10, MGC40x10S, MGC40x15, MGC40x15S, MGC40x20, MGC40x20S, MGC40x25, MGC40x25S, MGC40x30, MGC40x30S, MGC40x40, MGC40x40S, MGC40x50, MGC40x50S, MGC40x60, MGC40x60S, MGC40x75, MGC40x75S, MGC40x80, MGC40x80S, MGC40x100, MGC40x100S, MGC40x125, MGC40x125S, MGC40x150, MGC40x150S, MGC40x160, MGC40x160S, MGC40x175, MGC40x175S, MGC40x200, MGC40x200S, MGC40x250, MGC40x250S, MGC40x300, MGC40x300S

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí MGC40 Airtac, đường kính trong xilanh 40 mm, hành trình xilanh từ 10mm – 300mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn