Xilanh MGC25 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén MGC25 Airtac

Model: MGC25x10, MGC25x10S, MGC25x15, MGC25x15S, MGC25x20, MGC25x20S, MGC25x25, MGC25x25S, MGC25x30, MGC25x30S, MGC25x40, MGC25x40S, MGC25x50, MGC25x50S, MGC25x60, MGC25x60S, MGC25x75, MGC25x75S, MGC25x80, MGC25x80S, MGC25x100, MGC25x100S, MGC25x125, MGC25x125S, MGC25x150, MGC25x150S, MGC25x160, MGC25x160S, MGC25x175, MGC25x175S, MGC25x200, MGC25x200S, MGC25x250, MGC25x250S, MGC25x300, MGC25x300S

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí MGC25 Airtac, đường kính trong xilanh 25 mm, hành trình xilanh từ 10mm – 300mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn