Xilanh MFJ20 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén MFJ20 Airtac

Model: MFJ20x10, MFJ20x10S, MFJ20x15, MFJ20x15S, MFJ20x20, MFJ20x20S, MFJ20x25, MFJ20x25S, MFJ20x30, MFJ20x30S, MFJ20x40, MFJ20x40S, MFJ20x50, MFJ20x50S, MFJ20x60, MFJ20x60S, MFJ20x75, MFJ20x75S, MFJ20x80, MFJ20x80S, MFJ20x100, MFJ20x100S, MFJ20x125, MFJ20x125S, MFJ20x150, MFJ20x150S, MFJ20x160, MFJ20x160S, MFJ20x175, MFJ20x175S, MFJ20x200, MFJ20x200S, MFJ20x250, MFJ20x250S, MFJ20x300, MFJ20x300S

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí MFJ20 Airtac, đường kính trong xilanh 20 mm, hành trình xilanh từ 10mm – 300mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn