Xilanh MF25 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén MF25 Airtac

Model: MF25x10, MF25x10S, MF25x15, MF25x15S, MF25x20, MF25x20S, MF25x25, MF25x25S, MF25x30, PMF25x30S, MF25x40, MF25x40S, MF25x50, MF25x50S, MF25x60, MF25x60S, MF25x75, MF25x75S, MF25x80, MF25x80S, MF25x100, MF25x100S, MF25x125, MF25x125S, MF25x150, MF25x150S, MF25x160, MF25x160S, PMF25x175, MF25x175S, MF25x200, MF25x200S, MF25x250, MF25x250S, MF25x300, MF25x300S, MF25x350, MF25x350S, MF25x400, MF25x400S, PMF25x450, MF25x450S, MF25x500, MF25x500S

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí MF25 Airtac, đường kính trong xilanh 25 mm, hành trình xilanh từ 10mm – 500mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn