Xilanh MF32 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén MF32 Airtac

Model: MF32x10, MF32x10S, MF32x15, MF32x15S, MF32x20, MF32x20S, MF32x25, MF32x25S, MF32x30, PMF32x30S, MF32x40, MF32x40S, MF32x50, MF32x50S, MF32x60, MF32x60S, MF32x75, MF32x75S, MF32x80, MF32x80S, MF32x100, MF32x100S, MF32x125, MF32x125S, MF32x150, MF32x150S, MF32x160, MF32x160S, PMF32x175, MF32x175S, MF32x200, MF32x200S, MF32x250, MF32x250S, MF32x300, MF32x300S, MF32x350, MF32x350S, MF32x400, MF32x400S, MF32x450, MF32x450S, MF32x500, MF32x500S

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí MF32 Airtac, đường kính trong xilanh 32 mm, hành trình xilanh từ 10mm – 500mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn