Xilanh MF20 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén MF20 Airtac

Model: MF20x10, MF20x10S, MF20x15, MF20x15S, MF20x20, MF20x20S, MF20x25, MF20x25S, MF20x30, PMF20x30S, MF20x40, MF20x40S, MF20x50, MF20x50S, MF20x60, MF20x60S, MF20x75, MF20x75S, MF20x80, MF20x80S, MF20x100, MF20x100S, MF20x125, MF20x125S, MF20x150, MF20x150S, MF20x160, MF20x160S, PMF20x175, MF20x175S, MF20x200, MF20x200S, MF20x250, MF20x250S, MF20x300, MF20x300S, MF20x350, MF20x350S, MF20x400, MF20x400S, PMF20x450, MF20x450S, MF20x500, MF20x500S

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí MF20 Airtac, đường kính trong xilanh 20 mm, hành trình xilanh từ 10mm – 500mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn