Xilanh MAD32 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén MAD32 Airtac

Model: MAD32x10, MAD32x10S, MAD32x15, MAD32x15S, MAD32x20, MAD32x20S, MAD32x25, MAD32x25S, MAD32x30, MAD32x30S, MAD32x40, MAD32x40S, MAD32x50, MAD32x50S, MAD32x60, MAD32x60S, MAD32x75, MAD32x75S, MAD32x80, MAD32x80S, MAD32x100, MAD32x100S, MAD32x125,MAD32x125S, MAD32x150, MAD32x150S, MAD32x160, MAD32x160S, MAD32x20, MAD32x175S, MAD32x200, MAD32x200S, MAD32x250, MAD32x250S, MAD32x300, MAD32x300S, MAD32x350, MAD32x350S, MAD32x400, MAD32x400S, MAD32x450, MAD32x450S, MAD32x500, MAD32x500S

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí MAD32 Airtac, đường kính trong xilanh 32 mm, hành trình xilanh từ 10mm – 500mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn