Xilanh MAD25 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén MAD25 Airtac

Model: MAD25x10, MAD25x10S, MAD25x15, MAD25x15S, MAD25x20, MAD25x20S, MAD25x25, MAD25x25S, MAD25x30, MAD25x30S, MAD25x40, MAD25x40S, MAD25x50, MAD25x50S, MAD25x60, MAD25x60S, MAD25x75, MAD25x75S, MAD25x80, MAD25x80S, MAD25x100, MAD25x100S, MAD25x125,MAD25x125S, MAD25x150, MAD25x150S, MAD25x160, MAD25x160S, MAD25x20, MAD25x175S, MAD25x200, MAD25x200S, MAD25x250, MAD25x250S, MAD25x300, MAD25x300S

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí MAD25 Airtac, đường kính trong xilanh 25 mm, hành trình xilanh từ 10mm – 300mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn