Xilanh MAD40 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén MAD40 Airtac

Model: MAD40x10, MAD40x10S, MAD40x15, MAD40x15S, MAD40x20, MAD40x20S, MAD40x25, MAD40x25S, MAD40x30, MAD40x30S, MAD40x40, MAD40x40S, MAD40x50, MAD40x50S, MAD40x60, MAD40x60S, MAD40x75, MAD40x75S, MAD40x80, MAD40x80S, MAD40x100, MAD40x100S, MAD40x125,MAD40x125S, MAD40x150, MAD40x150S, MAD40x160, MAD40x160S, MAD40x20, MAD40x175S, MAD40x200, MAD40x200S, MAD40x250, MAD40x250S, MAD40x300, MAD40x300S, MAD40x350, MAD40x350S, MAD40x400, MAD40x400S, MAD40x450, MAD40x450S, MAD40x500, MAD40x500S

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí MAD40 Airtac, đường kính trong xilanh 40 mm, hành trình xilanh từ 10mm – 500mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn