Xilanh MAD16 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén MAD16 Airtac

Model: MAD16x10, MAD16x10S, MAD16x15, MAD16x15S, MAD16x20, MAD16x20S, MAD16x25, MAD16x25S, MAD16x30, MAD16x30S, MAD16x40, MAD16x40S, MAD16x50, MAD16x50S, MAD16x60, MAD16x60S, MAD16x75, MAD16x75S, MAD16x80, MAD16x80S, MAD16x100, MAD16x100S, MAD16x125,MAD16x125S, MAD16x150, MAD16x150S, MAD16x160, MAD16x160S, MAD16x20, MAD16x175S, MAD16x200, MAD16x200S, MAD16x250, MAD16x250S, MAD16x300, MAD16x300S

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí MAD16 Airtac, đường kính trong xilanh 16 mm, hành trình xilanh từ 10mm – 300mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn