Xilanh MAD20 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén MAD20 Airtac

Model: MAD20x10, MAD20x10S, MAD20x15, MAD20x15S, MAD20x20, MAD20x20S, MAD20x25, MACD20x25S, MAD20x30, MAD20x30S, MAD20x40, MAD20x40S, MAD20x50, MAD20x50S, MAD20x60, MAD20x60S, MAD20x75, MAD20x75S, MAD20x80, MAD20x80S, MAD20x100, MAD20x100S, MAD20x125,MAD20x125S, MAD20x150, MAD20x150S, MAD20x160, MAD20x160S, MAD20x20, MAD20x175S, MAD20x200, MAD20x200S, MAD20x250, MAD20x250S, MAD20x300, MAD20x300S

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí MAD20 Airtac, đường kính trong xilanh 20 mm, hành trình xilanh từ 10mm – 300mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn