Xilanh MACD20 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén MACD20 Airtac

Model: MACD20x10, MACD20x10S, MACD20x15, MACD20x15S, MACD20x20, MACD20x20S, MACD20x25, MACD20x25S, MACD20x30, MACD20x30S, MACD20x40, MACD20x40S, MACD20x50, MACD20x50S, MACD20x60, MACD20x60S, MACD20x75, MACD20x75S, MACD20x80, MACD20x80S, MACD20x100, MACD20x100S, MACD20x125,MACD20x125S, MACD20x150, MACD20x150S, MACD20x160, MACD20x160S, MACD20x20, MACD20x175S, MACD20x200, MACD20x200S, MACD20x250, MACD20x250S, MACD20x300, MACD20x300S

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí MACD20 Airtac, đường kính trong xilanh 20 mm, hành trình xilanh từ 10mm – 300mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn