Xilanh MACD25 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén MACD25 Airtac

Model: MACD25x10, MACD25x10S, MACD25x15, MACD25x15S, MACD25x20, MACD25x20S, MACD25x25, MACD25x25S, MACD25x30, MACD25x30S, MACD25x40, MACD25x40S, MACD25x50, MACD25x50S, MACD25x60, MACD25x60S, MACD25x75, MACD25x75S, MACD25x80, MACD25x80S, MACD25x100, MACD25x100S, MACD25x125,MACD25x125S, MACD25x150, MACD25x150S, MACD25x160, MACD25x160S, MACD25x20, MACD25x175S, MACD25x200, MACD25x200S, MACD25x250, MACD25x250S, MACD25x300, MACD25x300S

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí MACD25 Airtac, đường kính trong xilanh 25 mm, hành trình xilanh từ 10mm – 300mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn