Xilanh MACD32 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén MACD32 Airtac

Model: MACD32x10, MACD32x10S, MACD32x15, MACD32x15S, MACD32x20, MACD32x20S, MACD32x25, MACD32x25S, MACD32x30, MACD32x30S, MACD32x40, MACD32x40S, MACD32x50, MACD32x50S, MACD32x60, MACD32x60S, MACD32x75, MACD32x75S, MACD32x80, MACD32x80S, MACD32x100, MACD32x100S, MACD32x125,MACD32x125S, MACD32x150, MACD32x150S, MACD32x160, MACD32x160S, MACD32x20, MACD32x175S, MACD32x200, MACD32x200S, MACD32x250, MACD32x250S, MACD32x300, MACD32x300S, MACD32x350, MACD32x350S, MACD32x400, MACD32x400S, MACD32x450, MACD32x450S, MACD32x500, MACD32x500S

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí MACD32 Airtac, đường kính trong xilanh 32 mm, hành trình xilanh từ 10mm – 500mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn