Xilanh khí SC125 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén SC125 Airtac

Model: SC125x25, SC125x25S, SC125x50, SC125x50S, SC125x75, SC125x75S, SC125x80, SC125x80S, SC125x100, SC125x100S, SC125x125, SC125x125S, SC125x150, SC125x150S, SC125x160, SC125x160S, SC125x175, SC125x175S, SC125x200, SC125x200S, SC125x250, SC125x250S, SC125x300, SC125x300S, SC125x350, SC125x350S, SC125x400, SC125x400S, SC125x450, SC125x450S, SC125x500, SC125x500S, SC125x600, SC125x600S, SC125x700, SC125x700S, SC125x800, SC125x800S, SC125x900, SC125x900S, SC125x1000, SC125x1000S

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí SC125 Airtac, đường kính trong xilanh 125mm, đường kính ty xilanh 32mm, hành trình xilanh từ 25mm – 1000mm

Giá: Vui lòng gọi 0901879122 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn