Xilanh khí SC160 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén SC160 Airtac

Model: SC160x25, SC160x25S, SC160x50, SC160x50S, SC160x75, SC160x75S, SC160x80, SC160x80S, SC160x100, SC160x100S, SC160x125, SC160x125S, SC160x150, SC160x150S, SC160x160, SC160x160S, SC160x175, SC160x175S, SC160x200, SC160x200S, SC160x250, SC160x250S, SC160x300, SC160x300S, SC160x350, SC160x350S, SC160x400, SC160x400S, SC160x450, SC160x450S, SC160x500, SC160x500S, SC160x600, SC160x600S, SC160x700, SC160x700S, SC160x800, SC160x800S, SC160x900, SC160x900S, SC160x1000, SC160x1000S

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí SC160 Airtac, đường kính trong xilanh 160mm, đường kính ty xilanh 40mm, hành trình xilanh từ 25mm – 1000mm

Giá: Vui lòng gọi 0901879122 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn