Xilanh ACED63 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén ACED63 Airtac

Model: ACED63x5, ACEDS63x5, ACED63x10, ACEDS63x10, ACED63x15, ACEDS63x15, ACEDS63x20, ACED63x25, ACEDS63x25, ACED63x30, ACEDS63x30, ACED63x35, ACEDS63x35, ACED63x40, ACEDS63x40, ACED63x45, ACEDS63x45, ACED63x50, ACEDS63x50, ACED63x55, ACEDS63x55, ACED63x60, ACEDS63x60, ACED63x75, ACEDS63x75, ACED63x80, ACEDS63x80,  ACED63x90, ACEDS63x90, ACED63x100, ACEDS63x100, ACED63x110, ACEDS63x110, ACED63x120, ACEDS63x120, ACED63x125, ACED63x125S, ACED63x150, ACEDS63x150, ACED63x175, ACEDS63x175,  ACED63x200, ACEDS63x200, ACED63x225, ACEDS63x225, ACED63x250, ACEDS63x250

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí ACED63 Airtac, đường kính trong xilanh 63 mm, hành trình xilanh từ 5mm – 250mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn