Xilanh ACED80 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén ACED80 Airtac

Model: ACED80x5, ACEDS80x5, ACED80x10, ACEDS80x10, ACED80x15, ACEDS80x15, ACEDS80x20, ACED80x25, ACEDS80x25, ACED80x30, ACEDS80x30, ACED80x35, ACEDS80x35, ACED80x40, ACEDS80x40, ACED80x45, ACEDS80x45, ACED80x50, ACEDS80x50, ACED80x55, ACEDS80x55, ACED80x60, ACEDS80x60, ACED80x75, ACEDS80x75, ACED80x80, ACEDS80x80,  ACED80x90, ACEDS80x90, ACED80x100, ACEDS80x100, ACED80x110, ACEDS80x110, ACED80x120, ACEDS100x120, ACED100x125, ACED100x125S, ACED80x150, ACEDS80x150, ACED80x175, ACEDS80x175,  ACED80x200, ACEDS80x200, ACED80x225, ACEDS80x225, ACED80x250, ACEDS80x250, ACED80x275, ACEDS80x275, ACED80x300, ACEDS80x300

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí ACED80 Airtac, đường kính trong xilanh 80 mm, hành trình xilanh từ 5mm – 300mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn