Xilanh ACED25 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén ACED25 Airtac

Model: ACED25x5, ACEDS25x5, ACED25x10, ACEDS25x10, ACED25x15, ACEDS25x15, ACEDS25x20, ACED25x25, ACEDS25x25, ACED25x30, ACEDS25x30, ACED25x35, ACEDS25x35, ACED25x40, ACEDS25x40, ACED25x45, ACEDS25x45, ACED25x50, ACEDS25x50, ACED25x55, ACEDS25x55, ACED25x60, ACEDS25x60, ACED25x75, ACEDS25x75, ACED25x80, ACEDS25x80,  ACED25x90, ACEDS25x90, ACED25x100, ACEDS25x100, ACED25x110, ACEDS25x110, ACED25x120, ACEDS25x120, ACED25x125, ACED25x125S, ACED25x150, ACEDS25x150

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí ACED25 Airtac, đường kính trong xilanh 25 mm, hành trình xilanh từ 5mm – 150mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn