Xilanh ACE80 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén ACE80 Airtac

Model: ACE80x5, ACES80x5, ACE80x10, ACES80x10, ACE80x15, ACES80x15, ACE80x20, ACES80x20, ACE80x25, ACES80x25, ACE80x30, ACES80x30, ACE80x35, ACES80x35, ACE80x40, ACES80x40, ACE80x45, ACES80x45, ACE80x50, ACES80x50, ACE80x55, ACES80x55, ACE80x60, ACES80x60, ACE80x70, ACES80x70, ACE80x75, ACES80x75, ACE80x80, ACES80x80, ACE80x90, ACES80x90, ACE80x100, ACES80x100, ACE80x110, ACES80x110, ACE80x120, ACES80x120, ACE80x125, ACES80x125, ACE80x150, ACES80x150, ACE80x175, ACES80x175, ACE80x200, ACES80x200, ACE80x225, ACES80x225, ACE80x250, ACES80x250, ACE80x275, ACES80x275, ACE80x300, ACES80x300

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí ACE80 Airtac, đường kính trong xilanh 80 mm, hành trình xilanh từ 5mm – 300mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn