Xilanh ACE100 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén ACE100 Airtac

Model: ACE100x5, ACES100x5, ACE100x10, ACES100x10, ACE100x15, ACES100x15, ACE100x20, ACES100x20, ACE100x25, ACES100x25, ACE100x30, ACES100x30, ACE100x35, ACES100x35, ACE100x40, ACES100x40, ACE100x45, ACES100x45, ACE100x50, ACES100x50, ACE100x55, ACES100x55, ACE100x60, ACES100x60, ACE100x70, ACES100x70, ACE100x75, ACES100x75, ACE100x80, ACES100x80, ACE100x90, ACES100x90, ACE100x100, ACES100x100, ACE100x110, ACES100x110, ACE100x120, ACES100x120, ACE100x125, ACES100x125, ACE100x150, ACES100x150, ACE100x175, ACES100x175, ACE100x200, ACES100x200, ACE100x225, ACES100x225, ACE100x250, ACES100x250, ACE100x275, ACES100x275, ACE100x300, ACES100x300

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí ACE100 Airtac, đường kính trong xilanh 100 mm, hành trình xilanh từ 5mm – 300mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn