Xilanh ACE32 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén ACE32 Airtac

Model: ACE32x5, ACES32x5, ACE32x10, ACES32x10, ACE32x15, ACES32x15, ACE32x20, ACES32x20, ACE32x25, ACES32x25, ACE32x30, ACES32x30, ACE32x35, ACES32x35, ACE32x40, ACES32x40, ACE32x45, ACES32x45, ACE32x50, ACES32x50, ACE32x55, ACES32x55, ACE32x60, ACES32x60, ACE32x70, ACES32x70, ACE32x75, ACES32x75, ACE32x80, ACES32x80, ACE32x90, ACES32x90, ACE32x100, ACES32x100, ACE32x110, ACES32x110, ACE32x120, ACES32x120, ACE32x125, ACES32x125, ACE32x150, ACES32x150, ACE32x175, ACES32x175, ACE32x200, ACES32x200

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí ACE32 Airtac, đường kính trong xilanh 32 mm, hành trình xilanh từ 5mm – 200mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn