Xilanh PBR12 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén PBR12 Airtac

Model: PBR12x10, PBR12x10S, PBR12x15, PBR12x15S, PBR12x20, PBR12x20S, PBR12x25, PBR12x25S, PBR12x30, PBR12x30S, PBR12x40, PBR12x40S, PBR12x50, PBR12x50S, PBR12x60, PBR12x60S, PBR12x75, PBR12x75S, PBR12x80, PBR12x80S, PBR12x100, PBR12x100S, PBR12x125, PBR12x125S, PBR12x150, PBR12x150S, PBR12x160, PBR12x160S, PBR12x175, PBR12x175S, PBR12x200, PBR12x200S

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí PBR12 Airtac, đường kính trong xilanh 12 mm, hành trình xilanh từ 10mm – 200mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn