Xilanh PBR10 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén PBR10 Airtac

Model: PBR10x10, PBR10x10S, PBR10x15, PBR10x15S, PBR10x20, PBR10x20S, PBR10x25, PBR10x25S, PBR10x30, PBR10x30S, PBR10x40, PBR10x40S, PBR10x50, PBR10x50S, PBR10x60, PBR10x60S, PBR10x75, PBR10x75S, PBR10x80, PBR10x80S, PBR10x100, PBR10x100S, PBR10x125, PBR10x125S, PBR10x150, PBR10x150S, PBR10x160, PBR10x160S, PBR10x175, PBR10x175S, PBR10x200, PBR10x200S

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí PBR10 Airtac, đường kính trong xilanh 10 mm, hành trình xilanh từ 10mm – 200mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn