Xilanh MIC32 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén MIC32 Airtac

Model: MIC32x10, MIC32x10S, MIC32x10SCA, MIC32x15, MIC32x15S, MIC32x15SCA, MIC32x20, MIC32x20S, MIC32x20SCA, MIC32x25, MIC32x25S, MIC32x25SCA, MIC32x30, MIC32x30S, MIC32x30SCA, MIC32x40, MIC32x40S, MIC32x40SCA, MIC32x50, MIC32x50S,  MIC32x50SCA, MIC32x60, MIC32x60S, MIC32x60SCA, MIC32x75, MIC32x75S, MIC32x75SCA, MIC32x80, MIC32x80S,  MIC32x80SCA, MIC32x100, MIC32x100S, MIC32x100SCA, MIC32x125, MIC32x125S, MIC32x125SCA, MIC32x150, MIC32x150S, MIC32x150SCA, MIC32x160, MIC32x160S, MIC32x160SCA, MIC32x175, MIC32x175S, MIC32x175SCA, MIC32x200, MIC32x200S, MIC32x200SCA, MIC32x250, MIC32x250S, MIC32x250SCA, MIC32x300, MIC32x300S, MIC32x300SCA, MIC32x350, MIC32x350S, MIC32x350SCA, MIC32x400, MIC32x400S, MIC32x400SCA, MIC32x450, MIC32x450S, MIC32x450SCA, MIC32x500, MIC32x500S, MIC32x500SCA

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí MIC32 Airtac, đường kính trong xilanh 32mm, hành trình xilanh từ 10mm – 500mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn