Xilanh khí BSC125 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén BSC125 Airtac

Model: BSC125x25, BSC125x50, BSC125x50S, BSC125x75, BSC125x75S, BSC125x80, BSC125x80S, BSC125x100, BSC125x100S, BSC125x125, BSC125x125S, BSC125x150, BSC125x150S, BSC125x160, BSC125x160S, BSC125x175, BSC125x175S, BSC125x200, BSC125x200S, BSC125x250, BSC125x250S, BSC125x300, BSC125x300S, BSC125x350, BSC125x350S, BSC125x400, BSC125x400S, BSC125x450, BSC125x450S, BSC125x500, BSC125x500S

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí BSC125 Airtac, đường kính trong xilanh 125mm, hành trình xilanh từ 25mm – 1000mm

Giá: Vui lòng gọi 0901879122 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn