Xilanh MGD20 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén MGD20 Airtac

Model: MGD20x10, MGD20x10S, MGD20x15, MGD20x15S, MGD20x20, MGD20x20S, MGD20x25, MGD20x25S, MGD20x30, MGD20x30S, MGD20x40, MGD20x40S, MGD20x50, MGD20x50S, MGD20x60, MGD20x60S, MGD20x75, MGD20x75S, MGD20x80, MGD20x80S, MGD20x100, MGD20x100S, MGD20x125, MGD20x125S, MGD20x150, MGD20x150S, MGD20x160, MGD20x160S, MGD20x175, MGD20x175S, MGD20x200, MGD20x200S, MGD20x250, MGD20x250S, MGD20x300, MGD20x300S

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí MGD20 Airtac, đường kính trong xilanh 20 mm, hành trình xilanh từ 10mm – 300mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn