Xilanh MGC20 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén MGC20 Airtac

Model: MGC20x10, MGC20x10S, MGC20x15, MGC20x15S, MGC20x20, MGC20x20S, MGC20x25, MGC20x25S, MGC20x30, MGC20x30S, MGC20x40, MGC20x40S, MGC20x50, MGC20x50S, MGC20x60, MGC20x60S, MGC20x75, MGC20x75S, MGC20x80, MGC20x80S, MGC20x100, MGC20x100S, MGC20x125, MGC20x125S, MGC20x150, MGC20x150S, MGC20x160, MGC20x160S, MGC20x175, MGC20x175S, MGC20x200, MGC20x200S, MGC20x250, MGC20x250S, MGC20x300, MGC20x300S

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí MGC20 Airtac, đường kính trong xilanh 20 mm, hành trình xilanh từ 10mm – 300mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn