Xilanh MGD25 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén MGD25 Airtac

Model: MGD25x10, MGD25x10S, MGD25x15, MGD25x15S, MGD25x20, MGD25x20S, MGD25x25, MGD25x25S, MGD25x30, MGD25x30S, MGD25x40, MGD25x40S, MGD25x50, MGD25x50S, MGD25x60, MGD25x60S, MGD25x75, MGD25x75S, MGD25x80, MGD25x80S, MGD25x100, MGD25x100S, MGD25x125, MGD25x125S, MGD25x150, MGD25x150S, MGD25x160, MGD25x160S, MGD25x175, MGD25x175S, MGD25x200, MGD25x200S, MGD25x250, MGD25x250S, MGD25x300, MGD25x300S

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí MGD25 Airtac, đường kính trong xilanh 25 mm, hành trình xilanh từ 10mm – 300mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn