Xilanh MG25 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén MG25 Airtac

Model: MG25x10, MG25x10S, MG25x15, MG25x15S, MG25x20, MG25x20S, MG25x25, MG25x25S, MG25x30, MG25x30S, MG25x40, MG25x40S, MG25x50, MG25x50S, MG25x60, MG25x60S, MG25x75, MG25x75S, MG25x80, MG25x80S, MG25x100, MG25x100S, MG25x125, MG25x125S, MG25x150, MG25x150S, MG25x160, MG25x160S, MG25x175, MG25x175S, MG25x200, MG25x200S, MG25x250, MG25x250S, MG25x300, MG25x300S

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí MG25 Airtac, đường kính trong xilanh 25 mm, hành trình xilanh từ 10mm – 300mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn