Xilanh MG32 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén MG32 Airtac

Model: MG32x10, MG32x10S, MG32x15, MG32x15S, MG32x20, MG32x20S, MG32x25, MG32x25S, MG32x30, MG32x30S, MG32x40, MG32x40S, MG32x50, MG32x50S, MG32x60, MG32x60S, MG32x75, MG32x75S, MG32x80, MG32x80S, MG32x100, MG32x100S, MG32x125, MG32x125S, MG32x150, MG32x150S, MG32x160, MG32x160S, MG32x175, MG32x175S, MG32x200, MG32x200S, MG32x250, MG32x250S, MG32x300, MG32x300S

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí MG32 Airtac, đường kính trong xilanh 32 mm, hành trình xilanh từ 10mm – 300mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn