Xilanh MF40 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén MF40 Airtac

Model: MF40x10, MF40x10S, MF40x15, MF40x15S, MF40x20, MF40x20S, MF40x25, MF40x25S, MF40x30, PMF40x30S, MF40x40, MF40x40S, MF40x50, MF40x50S, MF40x60, MF40x60S, MF40x75, MF40x75S, MF40x80, MF40x80S, MF40x100, MF40x100S, MF40x125, MF40x125S, MF40x150, MF40x150S, MF40x160, MF40x160S, PMF40x175, MF40x175S, MF40x200, MF40x200S, MF40x250, MF40x250S, MF40x300, MF40x300S, MF40x350, MF40x350S, MF40x400, MF40x400S, MF40x450, MF40x450S, MF40x500, MF40x500S

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí MF40 Airtac, đường kính trong xilanh 40 mm, hành trình xilanh từ 10mm – 500mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn