Xilanh MFC40 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén MFC40 Airtac

Model: MFC40x10, MFC40x10S, MFC40x15, MFC40x15S, MFC40x20, MFC40x20S, MFC40x25, MFC40x25S, MFC40x30, MFC40x30S, MFC40x40, MFC40x40S, MFC40x50, MFC40x50S, MFC40x60, MFC40x60S, MFC40x75, MFC40x75S, MFC40x80, MFC40x80S, MFC40x100, MFC40x100S, MFC40x125, MFC40x125S, MFC40x150, MFC40x150S, MFC40x160, MFC40x160S, MFC40x175, MFC40x175S, MFC40x200, MFC40x200S, MFC40x250, MFC40x250S, MFC40x300, MFC40x300S, MFC40x350, MFC40x350S, MFC40x400, MFC40x400S, MFC40x450, MFC40x450S, MFC40x500, MFC40x500S

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí MFC40 Airtac, đường kính trong xilanh 40 mm, hành trình xilanh từ 10mm – 500mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn