Xilanh khí SC200 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén SC200 Airtac

Model: SC200x25, SC200x25S, SC200x50, SC200x50S, SC200x75, SC200x75S, SC200x80, SC200x80S, SC200x100, SC200x100S, SC200x125, SC200x125S, SC200x150, SC200x150S, SC200x160, SC200x160S, SC200x175, SC200x175S, SC200x200, SC200x200S, SC200x250, SC200x250S, SC200x300, SC200x300S, SC200x350, SC200x350S, SC200x400, SC200x400S, SC200x450, SC200x450S, SC200x500, SC200x500S, SC200x600, SC200x600S, SC200x700, SC200x700S, SC200x800, SC200x800S, SC200x900, SC200x900S, SC200x1000, SC200x1000S

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí SC200 Airtac, đường kính trong xilanh 200mm, đường kính ty xilanh 40mm, hành trình xilanh từ 25mm – 1000mm

Giá: Vui lòng gọi 0901879122 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn