Xilanh khí SC250 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén SC250 Airtac

Model: SC250x25, SC250x25S, SC250x50, SC250x50S, SC250x75, SC250x75S, SC250x80, SC250x80S, SC250x100, SC250x100S, SC250x125, SC250x125S, SC250x150, SC250x150S, SC250x160, SC250x160S, SC250x175, SC250x175S, SC250x200, SC250x200S, SC250x250, SC250x250S, SC250x300, SC250x300S, SC250x350, SC250x350S, SC250x400, SC250x400S, SC250x450, SC250x450S, SC250x500, SC250x500S, SC250x600, SC250x600S, SC250x700, SC250x700S, SC250x800, SC250x800S, SC250x900, SC250x900S, SC250x1000, SC250x1000S

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí SC250 Airtac, đường kính trong xilanh 250mm, đường kính ty xilanh 50mm, hành trình xilanh từ 25mm – 1000mm

Giá: Vui lòng gọi 0901879122 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn