Xilanh ACEJ25 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén ACEJ25 Airtac

Model: ACEJ25x5, ACEJS25x5, ACEJ25x10, ACEJS25x10, ACEJ25x15, ACEJS25x15, ACEJS25x20, ACEJ25x25, ACEJS25x25, ACEJ25x30, ACEJS25x30, ACEJ25x35, ACEJS25x35, ACEJ25x40, ACEJS25x40, ACEJ25x45, ACEJS25x45, ACEJ25x50, ACEJS25x50, ACEJ25x55, ACEJS25x55, ACEJ25x60, ACEJS25x60, ACEJ25x75, ACEJS25x75, ACEJ25x80, ACEJS25x80,  ACEJ25x90, ACEJS25x90, ACEJ25x100, ACEJS25x100, ACEJ25x110, ACEJS25x110, ACEJ25x120, ACEJS25x120, ACEJ25x125, ACEJ25x125S, ACEJ25x150, ACEJS25x150

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí ACEJ25 Airtac, đường kính trong xilanh 25 mm, hành trình xilanh từ 5mm – 150mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn