Xilanh ACEJ20 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén ACEJ20 Airtac

Model: ACEJ20x5, ACEJS20x5, ACEJ20x10, ACEJS20x10, ACEJ20x15, ACEJS20x15, ACEJS20x20, ACEJ20x25, ACEJS20x25, ACEJ20x30, ACEJS20x30, ACEJ20x35, ACEJS20x35, ACEJ20x40, ACEJS20x40, ACEJ20x45, ACEJS20x45, ACEJ20x50, ACEJS20x50, ACEJ20x55, ACEJS20x55, ACEJ20x60, ACEJS20x60, ACEJ20x75, ACEJS20x75, ACEJ20x80, ACEJS20x80,  ACEJ20x90, ACEJS20x90, ACEJ20x100, ACEJS20x100

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí ACEJ20 Airtac, đường kính trong xilanh 20 mm, hành trình xilanh từ 5mm – 100mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn