Xilanh ACED20 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén ACED20 Airtac

Model: ACED20x5, ACEDS20x5, ACED20x10, ACEDS20x10, ACED20x15, ACEDS20x15, ACEDS20x20, ACED20x25, ACEDS20x25, ACED20x30, ACEDS20x30, ACED20x35, ACEDS20x35, ACED20x40, ACEDS20x40, ACED20x45, ACEDS20x45, ACED20x50, ACEDS20x50, ACED20x55, ACEDS20x55, ACED20x60, ACEDS20x60, ACED20x75, ACEDS20x75, ACED20x80, ACEDS20x80,  ACED20x90, ACEDS20x90, ACED20x100, ACEDS20x100

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí ACED20 Airtac, đường kính trong xilanh 20 mm, hành trình xilanh từ 5mm – 100mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn