Xilanh ACED16 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén ACED16 Airtac

Model: ACED16x5, ACEDS16x5, ACED16x10, ACEDS16x10, ACED16x15, ACEDS16x15, ACEDS16x20, ACED16x25, ACEDS16x25, ACED16x30, ACEDS16x30, ACED16x35, ACEDS16x35, ACED16x40, ACEDS16x40, ACED16x45, ACEDS16x45, ACED16x50, ACEDS16x50, ACED16x55, ACEDS16x55, ACED16x60, ACEDS16x60, ACED16x75, ACEDS16x75

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí ACED16 Airtac, đường kính trong xilanh 16 mm, hành trình xilanh từ 5mm – 75mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn