Showing all 33 results

Bộ lọc khí nén SMC

Bộ lọc khí nén SMC được thiết kế theo kiểu modul, dễ dàng tháo lắp và thay thế, có thể lắp vừa với các model cũ. Hình dáng và màu sắc đồng nhất với nhau, kiểu dáng đẹp và chuyên nghiệp. Thiết bị hoạt động ổn định, tin cậy.

bộ lọc khí nén SMC
Bộ lọc khí nén SMC

Các loại bộ lọc khí nén SMC

– Cấu hình: Bộ lọc + Điều áp + Tra dầu ( AF+AR+AL)

Các model cơ bản: AC20-A, AC25-A, AC30-A, AC40-A, AC40-06-A

– Cấu hình: Bộ lọc điều áp + Tra dầu ( AW+AL)

Các model cơ bản: AC20A-A, AC30A-A, AC40A-A, AC40A-06-A

– Cấu hình: Bộ lọc + Bộ điều áp ( AF+AR)

Các model cơ bản: AC20B-A, AC25B-A, AC30B-A, AC40B-A, AC40B-06-A

– Cấu hình: Bộ lọc + Bộ tách sương + Bộ điều áp ( AF+AFM+AR)

Các model cơ bản: AC20C-A, AC25C-A, AC30C-A, AC40C-A, AC40C-06-A

– Cấu hình: Bộ lọc điều áp + Bộ tách sương ( AW+AFM)

Các model cơ bản: AC20D-A, AC30D-A, AC40D-A, AC40D-06-A

– Cấu hình: Bộ lọc ( AF)

Các model cơ bản: AF20-A, AF30-A, AF40-A, AF40-06-A

– Cấu hình: Bộ tách sương ( AFM)

Các model cơ bản: AFM20-A, AFM30-A, AFM40-A, AFM40-06-A

– Cấu hình: Bộ tách vi sương ( AFD)

Các model cơ bản: AFD20-A, AFD30-A, AFD40-A, AFD40-06-A

– Cấu hình: Bộ điều áp ( AR)

Các model cơ bản: AR20-A, AR25-A, AR30-A, AR40-A, AR40-06-A

– Cấu hình: Bộ tra dầu ( AL)

Các model cơ bản: AL20-A, AL30-A, AL40-A, AL40-06-A

– Cấu hình: Bộ lọc điều áp ( AW)

Các model cơ bản: AW20-A, AW30-A, AW40-A, AW40-06-A

Thiết bị khí nén SMC

Chúng tôi chuyên cung cấp các thiết bị khí nén theo nhu cầu khách hàng

khớp nối - cảm biến smc
Khớp nối – Cảm biến SMC

Quý khách có yêu cầu thiết bị khí nén SMC vui lòng liên h

SĐT holtline: 0901879122 (ZALO)

Email: sales@phucthinhautomation.vn