Xilanh MSG40 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén MSG40 Airtac

Model: MSG40x10, MSG40x10S, MSG40x15, MSG40x15S, MSG40x20, MSG40x20S, MSG40x25, MSG40x25S, MSG40x30, MSG40x30S, MSG40x40, MSG40x40S, MSG40x50, MSG40x50S, MSG40x60, MSG40x60S, MSG40x75, MSG40x75S, MSG40x80, MSG40x80S, MSG40x100, MSG40x100S, MSG40x125, MSG40x125S, MSG40x150, MSG40x150S

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí MSG40 Airtac, đường kính trong xilanh 40 mm, hành trình xilanh từ 10mm – 150mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn