Xilanh MSG25 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén MSG25 Airtac

Model: MSG25x10, MSG25x10S, MSG25x15, MSG25x15S, MSG25x20, MSG25x20S, MSG25x25, MSG25x25S, MSG25x30, MSG25x30S, MSG25x40, MSG25x40S, MSG25x50, MSG25x50S, MSG25x60, MSG25x60S, MSG25x75, MSG25x75S, MSG25x80, MSG25x80S, MSG25x100, MSG25x100S, MSG25x125, MSG25x125S, MSG20x150, MSG25x150S

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí MSG25 Airtac, đường kính trong xilanh 25 mm, hành trình xilanh từ 10mm – 150mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn