Xilanh MSG20 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén MSG20 Airtac

Model: MSG20x10, MSG20x10S, MSG20x15, MSG20x15S, MSG20x20, MSG20x20S, MSG20x25, MMSG20x25S, MSG20x30, MSG20x30S, MSG20x40, MSG20x40S, MSG20x50, MSG20x50S, MSG20x60, MMSG20x60S, MSG20x75, MSG20x75S, MSG20x80, MSG20x80S, MSG20x100, MSG20x100S, MMSG20x125, MSG20x125S, MMSG20x150, MMSG20x150S

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí MSG20 Airtac, đường kính trong xilanh 20 mm, hành trình xilanh từ 10mm – 150mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn