Xilanh MGD32 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén MGD32 Airtac

Model: MGD32x10, MGD32x10S, MGD32x15, MGD32x15S, MGD32x20, MGD32x20S, MGD32x25, MGD32x25S, MGD32x30, MGD32x30S, MGD32x40, MGD32x40S, MGD32x50, MGD32x50S, MGD32x60, MGD32x60S, MGD32x75, MGD32x75S, MGD32x80, MGD32x80S, MGD32x100, MGD32x100S, MGD32x125, MGD32x125S, MGD32x150, MGD32x150S, MGD32x160, MGD32x160S, MGD32x175, MGD32x175S, MGD32x200, MGD32x200S, MGD32x250, MGD32x250S, MGD32x300, MGD32x300S

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí MGD32 Airtac, đường kính trong xilanh 32 mm, hành trình xilanh từ 10mm – 300mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn