Xilanh MGC63 Airtac

Sản phẩm: Xilanh khí nén MGC63 Airtac

Model: MGC63x10, MGC63x10S, MGC63x15, MGC63x15S, MGC63x20, MGC63x20S, MGC63x25, MGC63x25S, MGC63x30, MGC63x30S, MGC63x40, MGC63x40S, MGC63x50, MGC63x50S, MGC63x60, MGC63x60S, MGC63x75, MGC63x75S, MGC63x80, MGC63x80S, MGC63x100, MGC63x100S, MGC63x125, MGC63x125S, MGC63x150, MGC63x150S, MGC63x160, MGC63x160S, MGC63x175, MGC63x175S, MGC63x200, MGC63x200S, MGC63x250, MGC63x250S, MGC63x300, MGC63x300S

Hãng sản xuất: Airtac

Mô tả: Xilanh khí MGC63 Airtac, đường kính trong xilanh 63 mm, hành trình xilanh từ 10mm – 300mm

Giá: Vui lòng gọi 0888212336 ( Zalo )

Email: sales@phucthinhautomation.vn